31 Mart 20 Kozan Su Aritma Filtre Degisimi

Kozan Su Aritma Filtre Degisimi

Kozan Su Arıtma Servisi  su arıtma cihazının filtreleri sarf malzemedir garanti kapsamı dışındadır.KozanSu Arıtma  su arıtma içme suyu sağlığının ve kalitesinin sürdürülebilir olması için 6 ila 8 ay arasında teknik servisimiz tarafından filtre değişimi için bilgilendirilme yapılacaktır.

  KozanSu Arıtma  su arıtma yaygın ayi ağı ile Türkeyinin her bölgesine su arıtma cihazlarımızın kurulumu,montajı gibi birçok hizmeti sunuyoruz.

Su Arıtma Cihazı Teknik Servis ve Filtre Değişimi

  KOZANSUARITMA İnsan yaşamının oksijenle birlikte temel taşı olan suya ulaşım, özellikle içme suyu bakımından tüm dünya için hayati konuma gelmiştir. Şebeke sularının gün geçtikçe güvenilirliklerini kaybetmeleri, hazır halde alınan damacana sularına çok fazla güvenilmemesi, piyasada yoğun halde bulunan plastikler içinde depolanan sular ve artan içme suyu maliyetleri son dönemlerde hem evler hem de büyük işyerleri için su arıtmasının kullanımını zorunlu hale getirmiştir. KOZANSUARITMA  arıtmasıyla alakalı ilk kurulumdan, periyodik bakımlarına, cihazlarla alakalı herhangi bir problemden her türlü teknik desteğe kadar su arıtma servisi desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

KOZANSUARITMA Servisi müşterilere ne gibi faydalar sağlar?

KOZANSUARITMA servisinin müşterilere sağladığı en önemli avantaj periyodik olarak cihazların bakımını yapmaları ve olması gerektiği gibi filtrelerin değişimini sağlamalarıdır.
Cihazla ilgili müdahale edilmesi gereken herhangi bir problemde kolaylıkla ve hızlıca müdahale imkanı sağlar. (Örneğin cihazdan su gelmemesi vb.)
Cihazla alakalı herhangi bir kaçak olduğu ya da bundan şüphelenildiği durumlarda su arıtma servisi yardımı olmadan bunun tespitinin yapılması oldukça güçtür.
Yine periyodik olarak içilen suyu analizi yapılarak, ne denli kaliteli olduğu bilimsel olarak hesaplanır.
KOZANSUARITMA Her türlü bakım, onarım, teknik destek, yedek parça, tamir, filtre değişimi ve cihazlar hakkındaki her türlü problemde hızla müdahale ederek problemin çözümünü sağlamaktadırlar.
Cihazlardan maksimum verim alımının sağlanması sadece su arıtma servisleri yardımıyla olmaktadır. Bu servislerde istihdam edilen ve sürekli eğitimlere tabi tutulan teknisyenler, kişilerin evlerinde ya da işyerlerinde en kaliteli ve en sağlıklı suya ulaşmalarının kilit elemanlarıdır.
KOZANSUARITMA Servisi hizmetleri genel başlıklar altında sıralanacak olursa:

İçme suyu arıtma
Su yumuşatma
Filtrasyon sistemleri
Ultrafiltrasyon
Atıksu arıtma
Havuz ekipmanları
Reverse osmos gibi hizmetlerden bahsedilebilir.
KOZANSUARITMA İçme suyu arıtma hizmeti: Bireylerin evlerinde, iş yerlerinde ya da konakladıkları mekanlarda kullandıkları her türlü içme suyunun, yemeklere koyulabilecek suların hatta sebze ve meyve yıkanan suların teminini sağlama, bu sulara ulaşımı en lezzetli halde tüketiciye getirme faaliyetleridir.

Filtrasyon hizmeti: Hem konutlarda, hem sanayi tesislerinde hem de şehir ve kasabalarda içme suyu ve kullanım merkezlerindeki her türlü suların demir, mangan, kum, arsenik ve karbon gibi maddelerden ya da parametrelerden arındırma işlemidir.

KOZANSUARITMA Su yumuşatma hizmetleri: Su içerisinde en çok sıkıntı oluşturabilecek parametrelerin başında gelen kirecin, içindeki iyonlar sayesinde hem borularda hem de ısıtıcılarda tıkanma ve kaynama gibi olumsuz özelliklere yol açtığı ve yoğun tabakalaşma oluşturduğu görülmektedir. Bu nedenle hem boruların uzun ömürlü olması ve insan sağlığı için olumsuz durum oluşturabilecek durumların ortadan kaldırılması, bağırsak, cilt ve mide rahatsızlıklarına neden olmaması için suyun kireçten arındırılarak, sertliğe neden olan iyonların ortadan kaldırılması işlemidir.

KOZANSUARITMA Atıksu arıtma: Günümüzde gelinen noktada en küçük konuttan, en büyük tesislere kadar organik ve evsel kirlilik taşıyan endüstriyel atıkların arıtılması işlemidir.
Dezenfeksiyon işlemi: Klorlama, ozonloma ve ultraviyole yöntemleriyle patolojik açıdan  suda bulunan her türlü zararlı maddenin ayrıştırılması ve mikroorganizmaların sudan uzaklaştırılması hizmetidir.

Reverse osmos işlemi:Türkçe’ye ters osmos olarak çevrilmiş olan bu sistem, çapraz olarak çalışan ve kademeli olarak sadece suyun geçebileceği molekül, iyon ve istenmeyen minerallerin sudan ayrıştırılarak, şehir suyunu kaliteli ve nitelikli içme suyu haline getirilebilmesi işlemidir.

Reverse Osmosis Membran Sistemi
 KOZANSUARITMA Ters osmoz sistemleri ilk olarak Amerika’da sağlıklı ve temiz su üretmek için ortaya çıkmış devrim niteliğinde bir teknolojidir. İlk başlarda gemilerde deniz suyundan içme suyu elde etmek için kullanılırken günümüzde artık teknolojinin ilerlemesiyle evlerde de rahatlıkla kullanılır bir hale gelmiştir.KOZANSUARITMA İleri bir filtreleme teknolojisi olan Ters osmoz sistemlerinin temelini binlerce yıldır bilinen doğal bir süreç olan Osmoz oluşturur. Osmoz suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama emilme sürecidir. KOZANSUARITMA Ters osmoz ise bu sürecin basınçla tersine döndürülerek çok yoğun ortamdan temiz su ayrıştırmak için kullanılmasıdır.

  KOZANSUARITMA Ters osmoz süreci, filtre edilmemiş suyun basınç uygulanarak yarı geçirgen zardan geçirilerek filtrelenmesi işlemi olarak da tanımlanabilir. Tamamen doğal bir yöntemdir. KOZANSUARITMA Ters Osmoz teknolojisinde membran filtre kullanılır. Membran bilim dünyasında hücre zarı, su arıtma teknolojisinde ise seçici geçirgen ya da ayırıcı madde anlamına gelir.  Yapılan bu işlem sırasında su molekülleri ve bazı inorganik moleküller membran filtre üzerinde bulunan gözeneklerden geçebilirken, suyun içindeki zararlı ve kirletici maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve su konsantre su olarak dışarı atılır. KOZANSUARITMA Yapılan bu işlem diğer filtreleme yöntemlerine göre istenen kapasitede çok daha iyi su kalitesi elde etmeye olanak verir.

Okuma : 282